Modrotlačiarska dielňa v Púchove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Nachádza sa na ulici Mudroňova 12. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remeselnícky dom I. Pôvodný remeselnícky dom v ľudovo-klasicistickom štýle z roku 1911. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Remeselnícky dom II. Pôvodný garbiarsky dom postavený v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Modrotlačiarska dielňa I. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1836 a prestavaná bola v roku 1898. Dom s modrotlačiarskym strojom bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1992-1993. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou. Modrotlačiarska...