Turisticko-pútnický chodník – Mojtín

Turisticko-pútnický chodník – Mojtín

Orientačné miesta: Chodník je bez orientačných miest.

Dĺžka: Veľký okruh 9,4km, malý okruh 7,4km.

Čas prechodu: Veľký okruh 3 hodiny 15 minút, malý okruh 2 hodiny 30 minút.

Prevýšenie: Veľký okruh 534m, malý okruh 325m.

Farba: Chodník nie je farebne značený, orientačné šípky v teréne sú v červenej farbe.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Na chodníku možno absolvovať dva okruhy: veľký okruh a malý okruh. Informačná tabuľa s vyznačenou trasou je osadená v centre obce v parku svätého Vincenta de Paul pod kaplnkou Panny Márie Lurdskej, ktorá je súčasťou kalvárie. Veľký okruh pokračuje najskôr po žltom turistickom chodníku (8583) okolo kostola svätého Cyrila a Metoda cez obec, pokračuje po modrom turistickom chodníku (2691) na odbočku k Mojtínskej jaskyni a od odbočky klesá ku kaplnke Panny Márie Lasaletskej s prameňom. Tu odbočuje vpravo a Hluchou dolinou pokračuje približne 1,3km stúpaním hore dolinou. Následne odbočuje doprava na lesnú cestu a stúpa približne 640m, potom odbočuje doprava a po ďalších približne 200m prichádza k prameňu Mazáčka. Za prameňom odbočuje doľava a stúpa na hrebeň Gábrišských vrchov (939,0m), pričom prechádza okolo kaplnky svätej Terezky Ježiškovej v tvare drevenej búdky umiestnenej na strome a sochy svätého Floriána. Prekonáva najvyšší bod na trase a napája sa na žltý turistický chodník (8583), po ktorom klesá do obce. Nad obcou z neho odbočuje a pokračuje na začiatok chodníka. Malý okruh má trasu rovnakú s veľkým okruhom až ku prameňu Mazáčka. Od prameňa pokračuje severozápadným smerom okolo kaplnky svätej Anny v tvare drevenej búdky umiestnenej na strome. Od nej pokračuje približne 400m po lesnej ceste a následne odbočuje na lesný chodník doľava. Po ňom prichádza k jaskyni Previsová v Javorinke, prechádza popod ňu a po lesnej ceste pokračuje cez lokalitu Končiná, kde je možné nájsť stopu svätého Petra, nad dolnú stanicu vleku. Prechádza popod vlek a pokračuje západným smerom, až kým sa nenapojí na modrý turistický chodník (2691). Po ňom klesá k parkovisku pod zjazdovkou, za ním na rázcestí odbočuje vľavo a cez kalváriu sa vracia na začiatok chodníka. Občasné značenie v teréne je plechovými šípkami, ale odporúčame si vopred trasu chodníka naštudovať.