Previsová v Javorinke – Mojtín

Previsová v Javorinke – Mojtín

Iný názov: Jaskyňa v previse, Abri pod Javorinkami, Jaskyňa svätého Andreja-Svorada a Beňadika.

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov, v katastri obce Mojtín. Nachádza sa východne od obce.

Nadmorská výška: 605m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Tvorí ju mohutný skalný previs.

Prístupnosť: Verejnosti nie je prístupná, ale jej vchod nie je zabezpečený.