Mojtínska jaskyňa – Mojtín

Mojtínska jaskyňa – Mojtín

Iný názov: Historický názov je Jaskyňa v Zraze, neskôr Stará mojtínska jaskyňa, od roku 1961 sa používa názov Mojtínska jaskyňa a od roku 2005 tiež Jaskyňa svätého Jozefa. V minulosti bola známe tiež pod názvom Jaskyňa Sedembolestnej Panny Márie.

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov, v katastri obce Mojtín. Nachádza sa východne od obce.

Nadmorská výška: 578m.

Ochrana: Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995.

Opis: Inaktívna fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 46m. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. Je to pozostatok mohutnej jaskyne riečneho pôvodu, ktorej zachovaná časť je založená na križujúcich sa tektonických puklinách. Vstupná časť, orientovaná východným smerom, má dĺžku približne 24m, šírku 6m a maximálnu výšku 8m. Má charakter dómu. Na tento priestor kolmo v juhozápadnom smere nadväzuje ďalší priestor, chodba riečneho profilu, ktorá je po 24m ukončená blokoviskom zo zrúteného materiálu. Dno jaskyne pokrýva suť o hrúbke minimálne 3m. Z archeologického hľadiska ide o nádejnú ale nepreskúmanú lokalitu. Bola tu nájdená soška neurčeného veku. Výzdobu jaskyne tvorí v jej hornej časti iba sintrový povlak. V roku 1855 dal jaskyňu vysvätiť Štefan Závodník. Dovtedy obyvatelia obce Mojtín dochádzali za bohoslužbami až do Pružiny. Nechal v nej posvätiť kamenný oltár, dvoch sadrových anjelikov, doniesol sadrovú sochu Sedembolestnej Panny Márie a štyri obrazy svätcov. Jaskyňa pôvodne zasvätená Panne Márii pojala 300-400 ľudí. V nej sa obyvatelia Mojtína schádzali na všetky obrady. Jaskyňa slúžila ako prírodný kostol celých päť rokov (1855-1860) a obrady v nej vykonával sám Štefan Závodník. Nad jaskyňou sa týčia skalné steny a na jednej z nich je umiestnený zvon na zvolávanie veriacich. Je jednou z mála jaskýň na Slovensku, ktoré sú využívané na sakrálne účely. Dnes sa v jaskyni od roku 2005 nachádza socha svätého Jozefa v životnej veľkosti (výška 2m). Jaskyňa bola využívaná počas 2.svetovej vojny, kedy slúžila ako úkryt pre desiatky tunajších rodín. V apríli 1945 prebiehali v okolí obce tuhé boje, počas nich sa asi tri týždne v jaskyni ukrývalo približne 200 jej obyvateľov. Rovnako ju využívali partizáni. Na náčrte vstupného otvoru a z jeho fotografie z roku 1984 je zrejmé, že vstupný otvor bol zmenšený umelým valom, ktorý bol vybudovaný práve počas 2.svetovej vojny. Tento val bol odstránený v roku 2005 kresťanskými organizáciami. Spolu tu bolo zistené zimovanie 4 druhov netopierov, ktorých celkový počet sa pohyboval v rozmedzí 5-10 exemplárov. Zimuje tu netopier veľký, ucháč svetlý, uchaňa čierna a podkovár malý. Rovnako je v jaskyni potvrdený výskyt salamandry škvrnitej. Pred jaskyňou je osadená informačná tabuľa a lavička.

Prístupnosť: Verejnosti nie je prístupná, ale jej vchod nie je zabezpečený. Na vstup do jej priestorov je od roku 2013 udelená výnimka.