Jaskyňa na Rúbani – Mojtín

Jaskyňa na Rúbani – Mojtín

Iný názov:

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov, v katastri obce Mojtín. Nachádza sa juhozápadne od obce.

Nadmorská výška: Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 656m.

Ochrana: Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995.

Opis: Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 450m a hĺbkou 92m. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. V druhohorných vápencoch a dolomitoch ju vytvorila voda, vnikajúca do krasového podzemia cez tamojšie závrty (šachty). Vyznačuje sa pozoruhodnou sintrovou výzdobou. Z jaskyne vyteká aktívny vodný tok. Je ozdobou Mojtínskeho krasu a zároveň patrí k najväčším jaskyniam v Strážovských vrchoch.

Prístupnosť: Verejnosti nie je prístupná.