Kalvária v Mojtíne

Kalvária v Mojtíne

Návršie s Kalváriou sa nachádza blízko obecného úradu v parku svätého Vincenta de Paul. Krížová cesta má 15 zastavení. Vybudovaná bola v roku 2001. V jej areáli sa nachádza aj jaskyňa s Pannou Máriou Lurdskou a prístrešok pre pútnikov. Kalvária má znázornený aj Boží hrob s postavou ukrižovaného Krista. Posledným zastavením je Vzkriesenie.