Lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa (alebo Mariánska jaskyňa) je názov jaskýň, ktoré sú replikami jaskyne v Massabielle neďaleko francúzskeho mesta Lurdy. Práve v tejto jaskyni sa Bernadette Soubirousovej dňa 11.2.1858 zjavila Panna Mária. V jaskyni býva umiestnená postava Madony, ktorej originál bol vyhotovený podľa Bernadettinho rozprávania. Je v nej tiež umiestnený oltár. Nad jaskyňou (vpravo) býva výklenok s bielou sochou Panny Márie s modrou šerpou a ružencom. Pred jaskyňou býva socha Bernadetty, ktorá kľqčí a vzhliada v modlitbe. Lurrdské jaskyne bývajú väčšinou umiestnené pri kaplnkách alebo pri kostoloch. Stavajú sa na uctenie Panny Márie Lurdskej.