Kalvária v Streženiciach

Krížová cesta bola vybudovaná v roku 2017. Štrnásť zastavení krížovej cesty lemuje chodník na vrchol. Na vrchole sú umiestnené tri kríže, ku ktorým vedie betónové schodisko. Kalvária sa nachádza na vrchu Skala (470,2m) nad lokalitou Štepnice južne od obce Streženice.