Borčany

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová. Najvyšší bod: Bod v lokalite Diely u Pečeňan na severnej hranici katastra obce v nadmorskej výške 234m. Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (183m). História obce Obec sa spomína už v roku 1113 v Druhej zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan (ďalšie názvy: 1208 Bursix, 1417 Barchan, Borchan, 1513 Borczan, 1773 Borczany, 1920 Borčany). Ohraničený chotár obce sa spomína v roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemanom. V roku 1417 sa spomína Mikuláš z Borčian, prvý písomne doložený predok rodu Borčanských. V roku 1646 Ján Borčáni-Borčanský...

Ilava

Poloha Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Porubského potoka. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Kňazová s nadmorskou výškou 878m. Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (235m). História mesta Prvá písomná zmienka je z roku 1332 (iný zdroj uvádza rok 1318), kedy sa spomína ako Leua (ďalšie názvy: do 1375 villa Lewaia, po 1376 civitas Leua, 1390 Lewa, 1409 Leua, 1410 Lewa, 1480 Leva, 1489, 1510 Lewa, 1598 Illava, 1773 Illava, Illawa, 1786 Illawa, 1808 Illava, Illau, Ilawa, 1863-1913 Illava, 1920 Ilava). Pravdepodobne už v roku 1200 mala obec faru. Vyvinula sa pod...

Dubnica nad Váhom

Poloha Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní s celkom Strážovské vrchy. Najvyšší bod: Južný svah bezmenného vrchu severozápadne od vrchu Hoľazne (901,1m) v nadmorskej výške 866m. Najnižší bod: Hladina Kočkovského kanála pri výtoku z katastra mesta (225m). História mesta Prvýkrát sa spomína ako terra Dubnicz v roku 1193 a bola majetkom dedične užívaným bratmi Vratslavom a Piskinom, ktorým ju Belo III. daroval za zásluhy v haličských vojnách. Sú to prvé známe mená ľudí, o ktorých je známe, že mali vzťah k Dubnici, alebo v nej bývali. V roku 1262 je mesto známe pod názvom Dubnycha. Ďalšia písomná zmienka je z 28.6.1276, keď Samson a Jakub, synovia Čepka...