Kalvária v Zákamennom

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kalvária. Kalvária z roku 1862. Nachádza sa severozápadne od obce v lokalite Špitály. Kaplnka I. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Kaplnka II. Kaplnka svätej Heleny. Kaplnka III. Kaplnka Božieho hrobu. Kaplnka krížovej cesty I. Kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to prvá kaplnka v južnom rade. Kaplnka krížovej cesty II. Kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba...

Kalvária v Bobrove

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Kalváriu tvorí ústredná novoklasicistická Kaplnka nanebovzatia Panny Márie z roku 1894. Upravovaná bola v rokoch 1966 a 1984-1987. Je to stavba s centrálnou dispozíciou, kruhovým pôdorysom, je jednopodlažná. Stojí na vrchu Čerchľa.

Kalvária v Kláštore pod Znievom

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na kalvárskom vrchu v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Kostol povýšenia Svätého kríža. Ohradný múr s bránami. Murovaný múr s tromi bránami a šiestimi kaplnkami krížovej cesty z 1.tretiny 18.storočia. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia, v 30. a 90.rokoch 20.storočia. Kaplnka krížovej cesty I. Baroková kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z 1.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia, v 30. a 90.rokoch 20.storočia. Kaplnka krížovej cesty II. Baroková kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, z 1.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia, v 30. a 90.rokoch 20.storočia. Kaplnka krížovej cesty III. Baroková kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z 1.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia,...

Kalvária v Trnave

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Pri kalvárii na tzv. Starom cintoríne v severnej časti mesta západne od cukrovaru. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Súsošie – kríž s korpusom I. Kríž s ukrižovaným Kristom. Súsošie – socha I. Socha svätého Jána Evanjelistu. Súsošie – socha II. Socha Panny Márie. Súsošie – kríž s korpusom III. Kríž s ukrižovaným lotrom Gesmasom. Súsošie – kríž s korpusom II. Kríž s ukrižovaným lotrom Dismasom. Kaplnka krížovej cesty I. Prvé zastavenie: Odsúdenie Krista Pilátom. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola...

Kalvária v Hlohovci

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2020. Krížová cesta sa nachádza na ulici Nitrianska v areáli mestského cintorína na kalvárskom vrchu. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka. Rímsko-katolícka kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (hrobka rodiny Erdödy a Hardegg). Baroková stavba z roku 1730. Upravovaná bola v roku 1802 a začiatkom 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením, obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v sektore 10, č.65. Kaplnka krížovej cesty I. Kaplnka krížovej cesty 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista. Novorománska prízemná stavba z roku 1892 s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore 7, č.59. Kaplnka krížovej cesty II. Kaplnka krížovej cesty 2.zastavenie, Kristus berie kríž. Novorománska prízemná stavba z roku 1892 s jednopriestorovou...

Kalvária vo Veľkých Úľanoch

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Súsošie – kríž s korpusom. Súsošie Golgoty. Súsošie – socha I. Súsošie Golgoty. Súsošie – socha II. Súsošie Golgoty. Ohradný múr. Barokový murovaný ohradný múr so zastaveniami krížovej cesty z roku 1759. Upravovaný bol v rokoch 1900 a 2004. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v strede obce. Kaplnka krížovej cesty I. Historizujúca kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z roku 1900. Upravovaná bola v roku 2004. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnom úseku múru pri kaplnke. Kaplnka krížovej cesty II. Historizujúca kaplnka, 2.zastavenie,...