Kalvária v Zákamennom

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kalvária. Kalvária z roku 1862. Nachádza sa severozápadne od obce v lokalite Špitály.

Kaplnka I. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

Kaplnka II. Kaplnka svätej Heleny.

Kaplnka III. Kaplnka Božieho hrobu.

Kaplnka krížovej cesty I. Kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to prvá kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty II. Kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to prvá kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty III. Kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to druhá kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty IV. Kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to druhá kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty V. Kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to tretia kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty VI. Kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to tretia kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty VII. Kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa vo východnej časti, je to štvrtá kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to štvrtá kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty IX. Kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to piata kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty X. Kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to piata kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XI. Kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to šiesta kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XII. Kaplnka, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to šiesta kaplnka v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XIII. Kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to siedma kaplnka v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XIV. Kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, z roku 1862. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v západnej časti, je to siedma kaplnka v severnom rade.