Pamätná tabuľa Jozefovi Sudorovi v Slopnej

Pamätná tabuľa Jozefovi Sudorovi v Slopnej

Pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Sudorovi, ktorý v miestnej farnosti pôsobil 38 rokov. Je na nej nápis: “ V rokoch 1970 až 2008 požehnane pôsobil v našej farnosti Slopná osvietený kanonik Jozef Sudora, narodený 19.11.1927, zomrel 10.08.2018. Vďační veriaci“. Pamätná tabuľa je osadená na fasáde rímskokatolíckej fary v strede obce Slopná.