Ostrá Kečka (Strážovské vrchy)

Ostrá Kečka (Strážovské vrchy)

Nadmorská výška: 938,0m.

Poloha: Geomorfologický celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Katastrálne územie: Čelkova Lehota, Čičmany, Fačkov, Sádočné.

Opis: Vrch je tiež nazývaný Ostrá Kačka. Zalesnený skalnatý vrchol je bez výhľadov. Vo vrcholových partiách sú zaujímavé skalné útvary.

Prístupnosť: Na vrchol nevedie značkovaný chodník. Najkratší výstup je po lesnej ceste zo zeleného turistického chodníka (5643) od Priepasti medzi Kačkami severovýchodným smerom cez lokalitu Svitková (vzdialenosť zo zeleného chodníka 850m, čas výstupu 20 minút).