5643 (Z Pružiny na lúku pod Strážovom)

Orientačné miesta: Pružina, garáže (BUS, 380m) – Briestenné (BUS, 515m) – Kortmanka (jaskyňa, 825m) – Hrubá Kačka (1.037m) – Sedlo Samostrel (756m) – Vrábľová (813m) – Čierny vrch (1.068m) – Strážov, Dolná lúka, rázcestie – Lúka pod Strážovom (1.130m).

Dĺžka: 12,4km.

Čas prechodu: 4 hodiny 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.043m/klesanie 373m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Pružine spoločne so žltým chodníkom (8582). Pokračuje stúpaním po asfaltovej ceste hore obcou okolo kaplnky až na koniec obce. Nad obcou prechádza okolo PP Briestenské skaly až do sedla Briestenné. Až do sedla má trasu spoločnú s modrou cyklotrasou (2304). Zo sedla Briestenné sú pekné výhľady do Domanižskej kotliny a na okolité pohoria. V sedle odbočuje z asfaltovej cesty prudko vpravo a najskôr mierne, neskôr strmšie prichádza na spevnenú cestu. Po nej prichádza k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke). Po spevnenej ceste pokračuje od jaskyne ešte asi 400m a potom odbočuje vľavo a lesnou cestou vystupuje až pod Hrubú Kačku (1.037,1m). Jej vrchol ale nedosiahne, prechádza iba po lúke pod vrcholom (na jej začiatku je pekný výhľad). Spod Hrubej Kačky chodník strmo klesá do sedla Samostrel. V sedle križuje žltý chodník (8582). Po žltom chodníku je možné pokračovať do Pružiny alebo do Čičmian a na Lazový vrch (856,2m). Zelený chodník pokračuje zo sedla striedavo stúpaním a klesaním cez vrchy Vrábľová (813,5m) a Čierny vrch (1.068,4m) až do lokality Strážov, Dolná lúka, odkiaľ spolu s červeným chodníkom (0801b) vystupuje na lúku pod Strážovom, kde končí. Po červenom chodníku (0801b) je možné pokračovať do Zliechova alebo zísť do Čičmian, alebo po žltom chodníku zísť (8592) k Červíkovej chate. Odmenou za námahu môže byť aj posledných niekoľko výškových metrov na vrchol Strážova (1.213,3m) po červenej odbočke (0801V) z hlavnej trasy.