8582 (Z Pružiny na Lazový vrch)

Orientačné miesta: Pružina, garáže (380m) – Predhorie (435m) – Pod hrádkom, sútok potokov (519m) – Sedlo Samostrel (756m) – Čičmany (646m) – Lazový vrch (856m). 

Dĺžka: 12,7km.

Čas prechodu: 3 hodiny 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 635m/klesanie 168m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Žltý chodník začína v Pružine pri autobusových garážach spolu so zeleným chodníkom (5643), ktorý pokračuje na lúku pod Strážovom. Žltý chodník odbočuje do osady Priedhorie (NCH Karola Brančíka, zvonica, kaplnka), ktorou prechádza, klesá k soche Svätého Jána Nepomuckéhoprameňom a pokračuje dolinou po spevnenej ceste spolu so zeleným chodníkom (5584). V lokalite Pod hrádkom, sútok potokov zelený chodník (5584) odbočuje vpravo a pokračuje na lúku pod Strážovom. Žltý chodník pokračuje už po lesnej ceste najskôr miernejším, neskôr prudším stúpaním do sedla Samostrel, kde stojí kríž. Tu ho križuje zelený chodník (5643) z Pružiny na lúku pod Strážovom. Žltý chodník zo sedla klesá k ceste, po ktorej popri Rajčanke prichádza do Čičmian s množstvom kultúrnych pamiatok. Z obce je možné pokračovať po turistických chodníkoch viacerými smermi: po červenej (0801b) na Strážov (1.213,3m) alebo do Fačkovského sedla, alebo po zelenej (5403) do obce Tužina a na Vyšehrad. Žltý chodník pokračuje okolo kaplnky Panny Márie a stúpa po poľnej, neskôr lesnej ceste na Lazový vrch (856,2m), kde napojením na červený chodník (0811) končí. Pokračovať je možné po červenom chodníku (0811) južným smerom do Bojníc alebo na sever do sedla Javorinka.