Náučný chodník Karola Brančíka – Pružina

Náučný chodník Karola Brančíka – Pružina

Východisko: Pizzeria pod orechom, Pružina, osada Priedhorie.

Rok otvorenia: 2011, v rokoch 2013-2015 boli obnovené infopanely.

Zameranie: Prírodovedné, geologické, ochranárske.

Typ: Samoobslužný, obojsmerný, líniový, peší a celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 1,94km/150m.

Čas prechodu: 0,5hod.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 5

1. Náučný chodník Karola Brančíka Priedhorie – Pružinská Dúpna jaskyňa

2. Jaskyne a jaskyniari v našich vrchoch (460m).

3. Dolina Riečica/Odbočka k Pružinskej Dúpnej jaskyni (490m).

4. Živočíchy v jaskyniach a okolo nich/Odpočívadlo pod Dúpnou (550m).

5. Prírodná pamiatka Pružinská Dúpna jaskyňa (590m).

Popis: Náučný chodník vedie od svojho východiska po asfaltovej ceste dolinou Riečica pod Pružinskú Dúpnu jaskyňu, ku ktorej vystupuje lesným chodníkom. Po 600m od východiska prechádza okolo jaskyniarskej základne Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, pri ktorej je druhá informačná tabuľa. Za základňou vchádza do doliny Riečica, po 500m prechádza okolo vodárne, pred ktorou je odbočka do Skalnej doliny. Pokračuje ďalších 500m a pri tretej infotabuli odbočuje doprava a pokračuje cez lúku do lesa a strmšie stúpa k jaskyni. Po 180m stúpania prechádza okolo štvrtej informačnej tabule a odpočívadla. Po ďalších 160m prichádza k jaskyni. Pri vstupe do jaskyne je osadená posledná informačná tabuľa s informáciami o nej. Panely v teréne nie sú označené názvom náučného chodníka a nie sú očíslované.