Náučný chodník Karola Brančíka

Náučný chodník Karola Brančíka

Východisko: Pizzeria pod orechom, Pružina, osada Priedhorie.

Rok otvorenia: 2011, v rokoch 2013-2015 boli obnovené infopanely.

Zameranie: Prírodovedné, geologické, ochranárske.

Typ: Samoobslužný, obojsmerný, líniový, peší a celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 1,94km/150m.

Čas prechodu: 0,5hod.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 5

1. Náučný chodník Karola Brančíka Priedhorie – Pružinská Dúpna jaskyňa

2. Jaskyne a jaskyniari v našich vrchoch.

3. Odbočka k Pružinskej Dúpnej jaskyni/Dolina Riečica.

4. Odpočívadlo pod Dúpnou 550m/Živočíchy v jaskyniach a okolo nich.

5. Prírodná pamiatka Pružinská Dúpna jaskyňa, 590m.

Popis: Náučný chodník vedie po asfaltovej ceste dolinou Riečica, pod Pružinskú Dúpnu jaskyňu a vystupuje k nej lesným chodníkom. Po 600m prechádza okolo jaskyniarskej základne Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, pri ktorej je druhá informačná tabuľa. Za základňou vchádza do doliny Riečica, po 500m prechádza okolo vodárne, pred ktorou je odbočka do Skalnej doliny. Pokračuje ďalších 500m a pri ďalšej infotabuli odbočuje doprava a pokračuje cez lúku do lesa a strmšie stúpa k jaskyni. Po 180m stúpania prechádza okolo štvrtej informačnej tabule a odpočívadla. Po ďalších 160m prechádza k jaskyni. Pri vstupe do jaskyne je osadená posledná informačná tabuľa s informáciami o nej. Panely v teréne nie sú označené názvom náučného chodníka a nie sú očíslované.