Hrob Štefana Závodníka v Pružine

Hrob Štefana Závodníka v Pružine

Pôvodne bola na hrobe položená kamenná doska s nápisom „Tu spočíva v Kristu pastier duchovný Štefan Závodník, dekan a farár v Pružine, zakladateľ Kalvárie, pôvodca fary mojtínskej, kaplnky Svätého Ruženca, kaplnky Jána NepomuckéhoPanny Márie z Lurdu. Zomrel 12.februára 1885 vo veku 72 rokov. Daj mu Bože ľahké odpočinutie a slávu večnú“. Doska bola nahradená novou, na ktorej je uvedené: „Dekan, farár Štefan Závodník, 2.9.1813 – 12.2.1885″. Pri príležitosti 100.výročia založenia prvého včelárskeho spolku umiestnili včelári na náhrobok pamätnú tabuľu s nápisom: „Tu odpočíva Štefan Závodník, zakladateľ a prvý predseda Spolku slovenských včelárov, osvietenský kňaz, národný buditeľ a praktický hospodár. Túto pamätnú tabuľu dal vyhotoviť Ústredný výbor Slovenského zväzu včelárov z príležitosti 100.výročia 1869-1969 založenia včelárskej organizácie na Slovensku.“ Hrob sa nachádza pri kostole Svätej Žofie na návrší v strede, na mieste, ktoré si sám vybral.