Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Pružine

Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Pružine

Pôvodne starobylá kaplnka Svätej Žofie, patrónky pružinského kostola. V roku 1879 dal Štefan Závodník upraviť priečelie tejto kaplnky na spôsob lurdskej jaskyne. Zakúpil a vložil do nej sochu Matky Božej zjavenej v Lurdoch. Kaplnka pôvodne tvorila súčasť vstupu na cintorín, ktorý sa rozkladal okolo kostola. Stojí v jeho blízkosti na návrší v strede obce.