Kaplnka Navštívenia Panny Márie v Ďurďovom

Kaplnka Navštívenia Panny Márie v Ďurďovom

Kaplnka Navštívenia Panny Márie je nesprávne uvádzaná ako barokovo-klasicistická stavba z konca 18.storočia. Jednoloďová klasicistická stavba zaklenutá valenou klenbou a lunetami je mladšia. Podľa nápisu na fasáde pochádza z roku 1840. Nápis v dobovej reči a pravopise v pravej dolnej časti jej fasády hovorí, že ju „k sláve Boha najvyššieho a ku cti Navštívenia blahoslavenej Panny Márie vybudoval Ondrej Valášek roku 1840“. Časť vnútorného zariadenia je ale staršia. Silne rustikalizované torzo neskorobarokového oltára Panny Márie z konca 18.storočia, ľudová polychromovaná plastika (drevorezba) z 19.storočia a dva svietniky z prelomu 18. a 19.storočia. Samotná stavba má segmentový oltárny uzáver a strešnú vežičku, hladké fasády a členené polkruhovo zakončené okná. V rokoch 1988-1990 bola kaplnka citlivo rekonštruovaná. Zachované boli pôvodné stavebné prvky a nápis o stavbe. Nové masívne dvere v poloreliéfoch stvárňujú postavy Panny Márie a svätého Jozefa. Pochádzajú z dielne rajeckého výrobného družstva Rezbár. V minulosti stál pred kaplnkou najväčší topoľ čierny v okrese. Obvod kmeňa mal 475cm a výšku takmer 30m, jeho vek sa odhadoval na 250 rokov. Pri obnove kapnky bol odstránený. Stojí na začiatku obce v uličke na ľavej strane cesty pri dome s.č.13.