Kostol Svätej Žofie v Pružine

Kostol Svätej Žofie v Pružine

Pamiatkový objekt NKP Kalvária a kostol vyhlásený v roku 1963. Rímskokatolícky farský kostol Svätej Žofie bol postavený v gotickom slohu v 1.polovici 14.storočia. Tvorí ho jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Zaklenutá je valenou klenbou s lunetami v pseudogotickom slohu. V prednej časti vľavo sa nachádza baroková kazateľnica zo začiatku 18.storočia. Na jej rečništi sú reliéfy zobrazujúce postavy Ježiša a evanjelistov. Už v 14.storočí na mieste terajšieho kostola vystavili bratia Melicher a Baltazar Šeffanovics kaplnku. Bola to nízka chrámová stavba v lodi s rovným stropom. Ohradili ju múrom a pri múre postavili kostnicu. V rokoch 1759-1760 dal Štefan Kostka, pružinský rodák, nitriansky kanonik a titulárny biskup traguriensky, pristaviť k pôvodnej stavbe neskorobarokovú svätyňu s vežou (presbytérium) a kostol predĺžil od víťazného oblúka smerom dopredu. Na celý kostol bola nadstavaná klenba, lebo do toho času strop tvorili drevené hrady a dosky. Pôvodný kostol bol zanedbaný a začínal ho naštrbovať zub času. V rokoch 1850-1853 dal Štefan Závodník kostol opraviť. Bol vymaľovaný a zreštaurovaný. Dal postaviť nový bočný oltár zasvätený Šaštínskej Panne Márii, na ktorý bola umiestnená ranobaroková socha Piety (socha v strede pochádza z roku 1742). Klasicisticky upravený bol v roku 1870 a bola obnovená veža, na ktorú boli v roku 1874 inštalované vežové hodiny. V tom istom roku bol postavený aj tretí oltár – oltár Svätého kríža, ktorý pravdepodobne stál pod chorusom. Ten sa do súčasnosti nezachoval. V kostole sa nachádza neskorogotická socha svätej Žofie z konca 15.storočia. Pôvodné zvony boli počas 1.svetovej vojny roztavené, nové zvony pochádzajú z roku 1938. Vtedajší kňaz Ferdinand Foltán nové zvony zakúpil aj posvätil. V 60.rokoch 20.storočia bol, počas správcovanie farnosti Viktorom Rašovcom, kostol obnovený. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1980-1991 (strecha, interiér, nový organ, zreštaurovaná kazateľnica a bočný oltár, výmena starého oltára za nový a nové hodiny na veži). Pôvodný oltár kostola bol zasvätený svätej Barbore. Vtedajší správca farnosti dal do oltára vložiť obraz svätej Žofie s troma dcérami. Výmaľba kostola je dielom kostolného maliara Michala Veselého a pochádza z roku 1922. V rokoch 2008-2011 bol obnovená fasáda. V bočných stenách lode kostola sa vo výklenkoch nachádzajú sošky svätého Vendelína a svätého Štefana Kráľa. Vo výklenku na fasáde kostola sa nachádza reliéf svätého Floriána. Okolo kostola je umiestnená Kalvária. Pri kostole stojí kríž a kaplnka Panny Márie Lurdskej. Kostol stojí v strede obce na miernom návrší vedľa cintorína.