Kostol Svätých Anjelov Strážcov v Dolnom Lieskove

Kostol Svätých Anjelov Strážcov v Dolnom Lieskove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímskokatolícky kostol zasvätený svätým anjelom strážcom. Je to jednoloďová jednovežová baroková stavba postavená v roku 1754. Prestavby prebehli v rokoch 1799 a 1945. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým uzáverom presbytéria. Stavba je klenutá valenou klenbou s lunetami. Klenba dosadá medziklenbovými pásmi do zdvojených pilastrov. Sú na nej štukové obrazce. Baroková fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na hlavnom priečelí stavby je umiestnená mohutná predstavaná veža. Vnútri je barokový interiér. Oltáre, kazateľnica a krstiteľnica pochádzajú z 2.polovice 18.storočia a majú veľkú kultúrno-historickú hodnotu. Organ je rokokový z polovice 18.storočia. Kostol stojí pri hlavnej ceste v strede obce.