Rokoko

Umelecký sloh (neskorý barok) v 2.polovici 18.storočia (1720-1780) charakterizovaný gracióznosťou, hravosťou zdrobnených dekoratívnych foriem. Vyznačuje sa jemnosťou a množstvom drobných okrás.