Barok

Umelecký sloh najmä v architektúre a vo výtvarnom umení v 16.-18.storočí, ktorý sa vyznačuje veľkoleposťou výzdoby a vyumelkovanosťou tvarov.

Raný barok = Včasný barok – začiatok obdobia baroka

Vrcholný barok

Neskorý barok – posledné obdobie baroka

Klasicizujúci barok = barokný klasicizmus