Rímskokatolícka cirkev

Západná (latinská) cirkev. Na čele cirkvi stojí rímsky pápež. Jemu podliehajú všetci biskupi sveta (nástupcovia apoštolov). Nad nimi sú kardináli biskupi (kardináli), ktorí sú vernými spoločníkmi pápeža a majú právo voliť nového pápeža. Biskupi majú svojich kňazov a diakonov, ktorí sú ich pomocníkmi. Správa cirkvi pozostáva z jednotlivých cirkevných provincií. Na čele provincie je metropolita, ktorým býva najčastejšie miestny arcibiskup. Provincia pozostáva z diecéz (biskupstiev), a tie pozostávajú z farností (na čele je farár – kňaz). Farár môže mať podľa potreby po boku v duchovnej službe iných kňazov (kaplánov, prípadne diakonov). Niektoré diecézy sú arcidiecézami (na ich čele stojí arcibiskup). Podľa tejto hierarchie sú rozdelené aj chrámy (farské kostoly, diecézne katedrály a najvyššie postavenie majú baziliky). Najmenšie chrámy sú kaplnky a tzv. filiálne dedinské kostoly, ktoré sú podriadené niektorej farnosti. Špeciálne postavenie majú kláštorné kostoly a chrámy s titulom basilica minor (bazilika menšia). Na Slovensku sú 2 provincie (západná a východná). Do Západnej provincie patrí Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza, Biskupstvo Banská Bystrica, Biskupstvo Nitra a Žilinská diecéza. Do Východnej provincie patrí Arcibiskupstvo Košice, Biskupstvo Rožňava a Biskupstvo Spišské Podhradie.