Kríž pri kostole v Pružine

Kríž pri kostole v Pružine

Pri rímskokatolíckom kostole Svätej Žofie stojí mramorový kríž z roku 1880. Na podstavci kríža je vytesaný nápis: „Ježiši! Smiluj sa nad nami! – Tento kríž je venovaný a postavený Arci-braterstvu svätého Ruženca, z pobožnosti Štefana Závodníka, farára a dekana v Pružine, roku 1880. Pri tomto kríži sa vždy zastavil pohrebný sprievod pri pohrebe zosnulého člena Bratstva svätého Ruženca a spievala sa tam pieseň k Ružencovej Panne Márii.