Kríž v Zuberci

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Vzácny kamenný kríž ľudového charakteru z roku 1834 stojí neďaleko kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom so štvorcovým pôdorysom. Kríž s korpusom. Kríž so sochou ukrižovaného Krista. Figurálny reliéf I. Figurálny reliéf svätého Ondreja. Figurálny reliéf II. Figurálny reliéf svätého Floriána.

Kamenný kríž v Oravskom Bielom Potoku

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Klasicistické dielo z roku 1801. Autorom je A. Belopotocký. Nachádza sa pri ceste na Podbiel pred domom č.70. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Kamenný štvorboký pilier. Kríž s korpusom. Kamenný klasicistický prícestný kríž s korpusom ukrižovaného Krista na pilieri. Ohradenie. Kamenné ohradenie okolo piliera.