Kríž v Zuberci

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Vzácny kamenný kríž ľudového charakteru z roku 1834 stojí neďaleko kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom so štvorcovým pôdorysom. Kríž s korpusom. Kríž so sochou ukrižovaného Krista. Figurálny reliéf I. Figurálny reliéf svätého Ondreja. Figurálny reliéf II. Figurálny reliéf svätého Floriána.

Kamenný kríž v Oravskom Bielom Potoku

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Klasicistické dielo z roku 1801. Autorom je A. Belopotocký. Nachádza sa pri ceste na Podbiel pred domom č.70. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Kamenný štvorboký pilier. Kríž s korpusom. Kamenný klasicistický prícestný kríž s korpusom ukrižovaného Krista na pilieri. Ohradenie. Kamenné ohradenie okolo piliera.

Prícestný kríž v Zubrohlave

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového klasicizmu z roku 1836. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom je A. Belopotocký. Nachádza sa pri fare. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Štvorboký pilier s podstavcom pod krížom a reliéfom Panny Márie. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista. Reliéf. Reliéf Panny Márie.

Kamenný kríž v Ťapešove

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1966. Klasicistické dielo. Nachádza sa pri hlavnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pôvodne s reliéfom Panny Márie. Podstavec pochádza pravdepodobne z roku 1829. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista. Kríž pochádza pravdepodobne z konca 19.storočia.

Kamenný kríž v Oravskej Polhore

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1847. Upravovaná bola v roku 1954. Nachádza sa pred kaplnkou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec s reliéfom. Štvorboký kamenný podstavec s reliéfom Márie Magdalény. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.

Prícestný kríž v Mútnom

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1835. Nachádza sa oproti domu č.125. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s reliéfmi. Kamenný pilier s reliéfmi pekla a Panny Márie. Kríž s korpusom. Kríž so sochou ukrižovaného Krista.