Kaplnka svätej Heleny v Považskej Bystrici

Kaplnka svätej Heleny v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne na tomto mieste stál drevený kostolík. Na jeho mieste postavili v roku 1728 rímskokatolícku kaplnku, ktorú zasvätili svätej Helene. Dal ju postaviť gróf Peter Sapári (člen rodiny Sapáriovcov, pánov Považského hradu v rokoch 1714-1777). Posvätil ju Martin Valessi, vtedajší miestny farár. Pôvodne stavba slúžila ako kostolík rádu pustovníkov, ktorí bývali v malom domčeku za kaplnkou a živili sa milodarmi. Ich rád bol zrušený patentom cisára Jozefa II. v roku 1782. Ale v kaplnke sa bohoslužby konali ďalej. Veriaci na ne prichádzali spoločne v procesii, vždy 18.augusta na sviatok svätej Heleny. Kaplnka je jednovežová, jednoloďová baroková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným uzáverom presbytéria, za ktorým stojí predstavaná veža. Priestory kaplnky sú zaklenuté krížovými klenbami. Baroková fasáda s polkruhovo zakončenými oknami a výklenkami pre plastiky je členená lizénovým rámom. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou. Kaplnka je orientovaná na juhozápad. Od polovice 18.storočia bola v kaplnke rezbársky bohato zdobená rokoková kazateľnica so sochami štyroch evanjelistov a barokový organ umiestnený na choruse. Vo vrchole ozvučnej striešky sa nachádzala socha Krista Vykupiteľa. Vychádzalo sa na ňu zozadu po úzkych schodíkoch. Interiér dopĺňali bukové kostolné lavice. Patrili k nemu aj sochy svätého Jozefa a svätého Jána Nepomuckého, pochádzajúce z 2.polovice 18.storočia. Podľa záznamov vizitácie z roku 1831 bola kaplnka pokrytá šindľovou strechou. Pôvodný interiér tvorili dva rokokové oltáre z polovice 18.storočia. Hlavný oltár svätej Heleny bol drevený so stĺpovou architektúrou a ústredným obrazom svätej Heleny. Po stranách boli umiestnené štyri neskorobarokové sochy. Dopĺňalo ho šesť rokokových svietnikov z polovice 18.storočia. Bočný oltár s ústredným obrazom svätého Petra Apoštola bol umiestnený pri pravej strane víťazného oblúka čelne smerom do lode. Mal bohatú reliéfnu výzdobu v nadstavci, s textovou kartušou donátorov. Po stranách bočného oltára boli pôvodne plastiky dvoch svätíc a na oltári štyri pravdepodobne rokokové svietniky. Oltáre dopĺňalo cenné rezbárske zariadenie. Tieto pôvodné oltáre sa nezachovali. Dva pôvodné zvony z roku 1733 sa taktiež nezachovali, počas 1.svetovej vojny boli zrekvirované. Jeden z nich do veže daroval Peter Sapári. V roku 1800 pukol a preto bol opätovne odliaty v roku 1804 v Trnave. V roku 1831 vypukla v meste cholera, ktorá si vyžiadala 175 obetí za 40 dní. V kaplnke sa slúžili omše za jej odvrátenie a 14.9. natrvalo ustúpila. Na pamiatku tejto udalosti sa každoročne konali v ten deň bohoslužby. Istý čas sa v kaplnke konali evanjelické bohoslužby (asi do roku 1900). Kaplnka mala podlahu iba z veľkých plochých kameňov, nemala takmer žiadne základy. Masívne dvere boli drevené, drevený bol i malý organ. Prvá čiastočná rekonštrukcia prebehla v roku 1923, v roku 1932 bola opravená strecha, kaplnka bola vymaľovaná a bol upravený interiér, v roku 1943 boli obnovené umelecky cenné predmety, oltár a kazateľnica. Po roku 1948, kedy boli bohoslužby zakázané, začala kaplnka chátrať a postupne bolo demolované vnútorné zariadenie. Zachrániť sa podarilo plastiky, ktoré sú dnes umiestnené nad oltárom. Dlhé roky slúžila kaplnka iba na púte. V roku 1977 bol čiastočne opravený vonkajší vzhľad, pretože v blízkosti kaplnky viedla jedna z trás Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže a očakávala sa účasť zahraničných hostí. Krátko po súťaži bola ale opäť poškodená a znovu chátrala, zostali z nej iba obvodové múry a strecha. Nezachovali sa ani pôvodné okná a dvere, iba vstupné dvojkrídlové dvere. V roku 1991 prebehli rozsiahle vonkajšie stavebné opravy vrátane úpravy interiéru. Ten sa ale nepodarilo zachrániť a urobil sa nanovo. Z pôvodného interiéru sa zachoval iba obraz svätej Heleny. Pribudol k nemu obraz Plačúcej Matky. Od tejto rekonštrukcie tu bývajú pravidelné bohoslužby. V roku 2009 bola kaplnka povýšená na rímskokatolícky kostol. Dňa 21.8.2018 pri požiari zhorela strecha a oheň zničil aj dva zvony spolu s historickým zvonom, ktorý sa rozpadol na 6 kusov. Interiér kaplnky bol požiarom takmer nedotknutý. S rekonštrukciou sa začalo ešte v roku 2018 a práce pokračovali aj v roku 2019. V tom istom roku boli do kostola osadené tri nové zvony (najväčší má hmotnosť 270kg a priemer 72cm, stredný 135kg a 60cm a najmenší 85kg á 50cm). V roku 2022 bol do kostola zakúpený nový organ. Dnes je kostol, ktorý stojí na romantickom mieste na holom kopci medzi obytnými blokmi moderného sídliska v nadmorskej výške 391m, obklopený lipami, z ktorých jedna má vek až 270 rokov. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v lokalite Rozkvet.