Kostol Svätého Štefana Kráľa v Plevníku-Drienovom

Kostol Svätého Štefana Kráľa v Plevníku-Drienovom

Pôvodne na tomto mieste stál drevený kostolík postavený v roku 1793. Zasvätený bol svätému Jánovi Krstiteľovi a svätému Martinovi. Zrútil sa v roku 1824. Nakoľko obce nemali finančné prostriedky na postavenie nového, murovaného kostola, dočasne na pôvodnom mieste v roku 1831 postavili drevenú zvonicu a pred ňou drevený kríž, pri ktorom sa ľudia modlievali za uzdravenie cholerou napadnutých blízkych a za spásu duší mŕtvych. V roku 1846 bola zvonica upravená a spevnená. Zvonicu neskôr rozobrali, kríž ponechali  a v roku 1855 bola dokončená skromná murovaná neskoroklasicistická kaplnka. Jednoloďová stavba so vstavanou strešnou vežičkou a segmentovým uzáverom presbytéria. Priestor má zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. Drevený kríž pred kaplnkou zostal. Kaplnka bola postavená podľa projektu staviteľa Lányiho. Podnet na výstavbu dali obyvatelia obcí Plevník a Drienové. Usmerňujúcou osobnosťou bol dekan farnosti v Predmieri Ján Ihriský a výstavbu zabezpečoval zeman Štefan Zental spolu s členmi rodiny. Pravdepodobne preto je svätý Štefan jej patrónom. Práce na stavbe vykonávali obyvatelia oboch obcí. Dnes rímskokatolícky kostol je zasvätený svätému Štefanovi, uhorskému kráľovi. V súčasnosti sa v kostole osobitne uctieva Sedembolestná Panna Mária. Kostol bol opravovaný v rokoch 1906 a 1909, v roku 1926 bola pristavaná predsieň, sakristia a bola realizovaná výmaľba, v roku 1975 sa uskutočnila generálna oprava, bola postavená murovaná vežička a zriadil sa obetný oltár tvárou k ľudu, a v rokoch 1997-1999, kedy sa vykonali ďalšie stavebné úpravy v prednej i zadnej časti kostola. V roku 1870 bol pred kaplnku osadený nový drevený kríž. Loď kostola osvetľujú 4 okná. Viacfarebné vitrážové okno s námetom Sedembolestnej Panny Márie je dielom akademického maliara Vincenta Hložníka. Vnútorné zariadenie pochádza z 20.storočia. Po stranách sa nachádzajú dve nástenné maľby od maliara a reštaurátora Michala Kurica (14.9.1919-18.6.2005) z Martina. Kostol stojí v strede obce.