Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Dolnej Marikovej

Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov v Dolnej Marikovej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový rímskokatolícky farský kostol Svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený na mieste staršieho kostola. Jednoloďová jednovežová stavba s južnou čiastočne predstavanou vežou bola postavená v rokoch 1758-1760. Základný kameň bol posvätený v apríli 1758. Opravovaná bola v rokoch 1935 a 1953. V r oku 1998 bola komplexne obnovená makovica veže kostola. V rokoch 2016-2018 prešiel kostol rozsiahlou obnovou (výmena strešnej krytiny, obnova fasády a okien, obnova povrchov v interiéri a výmena dverí). Stavba má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom presbytéria. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou klenbou a lunetami. Svätyňa sa nachádza na severnej strane. V lodi a nachádzajú pruské a krížové klenby. V interiéri sú šambrány okolo okien, parapety empory, styčné výseče, krížová klenba v sakristii a valená klenba v podveží. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami, priečelia aj dvoma nikami. Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou. Hlavný oltár svätého Petra a Pavla, apoštolov s oltárnou stĺpovou architektúrou je barokový z 18.storočia. Uprostred sa nachádza obraz svätých Petra a Pavla, na bokoch sú sochy anjelov. Dve luisézne sväteničky so zvonom sú neskororenesančné z roku 1613. Ambóna je na čelnej strane zdobená vyrezávanou postavou Ježiša Krista Rozsievača od ľudového rezbára E. Šulavíka. Z jeho tvorby pochádzajú aj vyrezávané postavy anjelov na nohách obetného stola. Bočný barokovo-klasicistický oltár s obrazom Immaculaty je z roku 1791. Bočný oltár Božského Srdca je novorokokový a je dielom rezbára R. Levischa z maďarského mesta Szombathely zo začiatku 20.storočia. Kazateľnica s baldachýnom je neskorobaroková a pochádza z 2.polovice 18.storočia. Vedie k nej pôvodné drevené schodisko. Je na nej umiestnená socha anjela s trúbou. Klasicistická krstiteľnica z červeného mramoru pochádza z roku 1793. Neskorobarokové lavice. Pri kostole stojí socha Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata). Pred kostolom sa nachádza drevený vyrezávaný Betlehem v životnej veľkosti z roku 2015. Jeho autorom je ľudový rezbár V. Ragula z Hatného. Kostol stojí na pravom brehu Marikovského potoka v strede obce. Pri kostole rastú dve mohutné lipy veľkolisté. Jedna má obvod kmeňa 290cm a druhá 310cm.