Polygón

Mnohouholník. Časť roviny vymedzená úsečkami, ktoré spájajú určitý počet bodov (najmenej tri), z ktorých žiadne tri susedné body neležia na jednej priamke. Je to obmedzená časť roviny ohraničená uzatvorenou lomenou čiarou.