Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Dolnej Marikovej

Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Dolnej Marikovej

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1759 znázorňuje nepoškvrnené počatie. Upravované bolo v rokoch 1859 a 1950. Stojí v areáli rímskokatolíckeho kostola Svätého Petra a Pavla, apoštolov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný podstavec.

Socha. Prícestná socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) na podstavci.