Socha svätého Jána Nepomuckého v Trenčianskych Tepliciach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2021. Barokové dielo z roku 1730. Upravované bolo v rokoch 1796, 1826, 2000 a 2019. Nachádza sa na ulici Jesenského severovýchodne od liečebného domu Krym. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Štvorboký podstavec sochy. Má štvorcový pôdorys. Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Floriána v Pobedime

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2020. Stojí v západnej časti obce na severozápadnom konci námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Klasicistický štvorboký podstavec sochy svätého Floriána z roku 1833. Má štvorcový pôdorys. Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1762. Upravovaná bola v roku 1833.