Socha svätého Vendelína v Záblatí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Barokové dielo z roku 1773. Nachádza sa v Trenčíne, v južnej časti mestskej časti Záblatie na ulici Záblatská v juhovýchodnej časti cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký podstavec sochy.

Socha. Socha svätého Vendelína.