Územia európskeho významu

Na území okresu Trenčín sa nachádza 21 území európskeho významu. Baské (SKUEV0274) Dolné Branné (SKUEV0580) Drietomské bradlo (SKUEV0812) Hájnica (SKUEV0805) Jachtár (SKUEV0578) Krasín (SKUEV0375) Krasín (SKUEV1375) Kurinov vrch (SKUEV0801) Lipníkovské (SKUEV0778) Lukovský vrch (SKUEV0377) Mituchovské (SKUEV0579) Omšenská Baba (SKUEV0811) Považský Inovec (SKUEV0569) Prepadlisko (SKUEV0575) Rúbanice (SKUEV0810) Stehlíkovské (SKUEV0588) Šíravina (SKUEV0808) Tlstá hora (SKUEV0576) Tomášovica (SKUEV0807) Váh pri Zamarovciach (SKUEV0397) Vlára (SKUEV0148)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Trenčín sa nachádza 13 prírodných rezervácií, 1 národná prírodná pamiatka, 17 prírodných pamiatok a 1 obecné chránené územie. Bindárka Debšín Drietomica Drietomské bradlo Hornozávrská mokraď Jachtár Jánošíkova jaskyňa Jelenská jaskyňa Krasín Kurinov vrch Lánce Malostankovské vresovisko Mitická slatina Omšenská Baba Opatovská jaskyňa Ostrý vrch Petrová Pod Homôlkou Podsalašie Potok Machnáč Považský Inovec Prepadlisko Rajkovec Selecké kamenné more Selecký potok Súčanka Svinica Trenčiansky luh Trubárka Včelíny Zamarovské jamy Žihľavník

Trenčianske ginká

Za chránené boli vyhlásené v roku 1990. Sú to tri exempláre Ginka dvojlaločného rastúce v Trenčíne, pred budovou Slovliku na Štefánikovej ulici. Sú chránené z vedecko-výskumného, náučného, kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Je to exotická a vývojovo stará ihličina, najväčšia v okrese. Prvý strom má obvod kmeňa 250cm a výšku 14m, druhý 202cm a 16m, tretí 292cm a 13m. Všetky stromy majú nezistený priemer koruny a vek 100 rokov.

Mitické gaštany

Za chránené boli vyhlásené v roku 1983 z krajinárskeho a estetického dôvodu. Sú to štyri exempláre Gaštana jedlého rastúce v časti Zemianske Mitice v záhrade pri dome č.224. Sú chránené z vedecko-výskumného a kultúrno-historického významu. Prvý strom má obvod kmeňa 446cm a vek 200 rokov, druhý 295cm a 120 rokov, tretí 270cm a 120 rokov a štvrtý 152cm a 120 rokov. Všetky majú výšku 22m a nezistený priemer koruny.

Lipského lipy

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1984. Sú to dva exempláre Lipy malolistej rastúce v Sedličnej nad rodinnou hrobkou rodiny Maxonových. Sú chránené z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného významu. Obvod kmeňa majú 343 a 595cm, výšku 22 a 28m, nezistený priemer koruny a vek 190 a 170 rokov.