Trenčianske ginká

Za chránené boli vyhlásené v roku 1990. Sú to tri exempláre Ginka dvojlaločného rastúce v Trenčíne, pred budovou Slovliku na Štefánikovej ulici. Sú chránené z vedecko-výskumného, náučného, kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Je to exotická a vývojovo stará ihličina, najväčšia v okrese. Prvý strom má obvod kmeňa 250cm a výšku 14m, druhý 202cm a 16m, tretí 292cm a 13m. Všetky stromy majú nezistený priemer koruny a vek 100 rokov.