Socha svätého Jána Nepomuckého v Trenčianskych Tepliciach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2021. Barokové dielo z roku 1730. Upravované bolo v rokoch 1796, 1826, 2000 a 2019. Nachádza sa na ulici Jesenského severovýchodne od liečebného domu Krym. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký podstavec sochy. Má štvorcový pôdorys.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.