Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Kostolnej-Záriečí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Klasicistická socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) z roku 1801. Upravovaná bola v polovici 20.storočia. Nachádza sa v centre obce, južne od rímsko-katolíckeho kostola, v severozápadnom nároží areálu.