Plevník-Drienové

Plevník-Drienové

Poloha

Obec leží v Považskom podolí, v Manínskej vrchovine v susedstve rieky Váh, na brehoch riečky Drienovka.

Najvyšší bod: Havrania skala (835,4m).

Najnižší bod: Váh pri výtoku z katastra obce (280m).

História obce

Obec Plevník sa spomína v roku 1354 ako Pleunuk v spojitosti s panstvom Bystrica (ďalšie názvy: 1439 Plewnyk, 1598 Plewnik). Predtým patrila časť obce zemanom Drienovským a Maršovským. obec sa začala tvoriť na vŕšku pod vrchom Dúbravka (459,1m). V 2.polovici 14.storočia v nej stálo asi 5 domov a žilo v nej 20-40 obyvateľov. Bola poddanskou obcou, čo znamená, že v nej žili iba poddaní. V rokoch 1432 a 1434 obec vyhorela. V roku 1529 bola vyplienená. V roku 1889 zasiahol obec požiar. V roku 1564 tu stálo 8 poddanských domov a 2 domy libertínov oslobodených od poddanských povinností, v roku 1598 mala 27 domov, v roku 1784 mala 66 domov a v roku 1828 mala 52 domov a 463 obyvateľov, v roku 1869 mala 375 obyvateľov, v roku 1880 mala 301 obyvateľov, v roku 1890 mala 353 obyvateľov, v roku 1900 mala 339 obyvateľov, v roku 1910 mala 421 obyvateľov, v roku 1921 mala 501 obyvateľov, v roku 1930 mala 602 obyvateľov, v roku 1940 mala 640 obyvateľov a v roku 1948 mala 688 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom a ovocinárstvom. Začiatkom 20.storočia odchádzali na sezónne práce. V 20.rokoch 20.storočia sa sem prisťahovalo viacero rodín z Kysúc. Obyvatelia sa zúčastňovali SNP.

Obec Drienové sa spomína v roku 1458 ako Drenow (ďalšie názvy: 1462 Drenowe, 1479 Drienowe, 1784 Drjenové). V roku 1440 vlastnil obec rod Erdohátovcov. Patrila zemianskym rodinám Drienovským, Svidrgalovcom, neskôr panstvu Považská Bystrica. V roku 1529 bola obec vyplienená. V roku 1598 mala obec 17 domov, v roku 1784 mala 49 domov, v roku 1828 mala 38 domov, v roku 1869 mala 193 obyvateľov, v roku 1880 mala 218 obyvateľov, v roku 1890 mala 260 obyvateľov, v roku 1900 mala 272 obyvateľov, v roku 1910 mala 292 obyvateľov, v roku 1921 mala 363 obyvateľov, v roku 1930 mala 487 obyvateľov, v roku 1940 mala 573 obyvateľov a v roku 1948 mala 584 obyvateľov. Od začiatku 20.storočia sa obec vyvíjala podobne ako Plevník.

Terajší názov vznikol v roku 1952 zlúčením pôvodných obcí Plevník a Drienové. V roku 1961 mala obec 1.646 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.672 obyvateľov, v roku 1980 mala 1.643 obyvateľov, v roku 2021 mala 1.651 obyvateľov a v roku 2022 mala 1.685 obyvateľov. Časť obyvateľstva pracovala v 20.storočí v Považskej Bystrici, Žiline a okolí.

História osídlenia územia

Hradisko na Malom Maníne.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Panny Márie.

Kostol Svätého Štefana Kráľa.

Ľudová architektúra.

Pamätná izba Dominika Tatarku.

Pamätné tabule: Dominika Tatarku, Josephine Ďurkech-Dolan, zhromaždenia ľudu.

Pamätníky: Dominika Tatarku, obetiam vojen.

Hradisko na Malom Maníne.

Zvonice: Nová zvonica, Stará zvonica.

Park Dominika Tatarku.

Cyklotrasy: 0002, 2306, Z Považskej Bystrice cez Manínsku tiesňavu a Kostoleckú tiesňavu.

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Havrania skala (635,4m).