0002 Vážska cyklomagistrála (Hlohovec – Strečno)

Orientačné miesta: Hlohovec (3,2km) – Kozí vrch (3,2km) – Madunice (Drahovský kanál) (0,3km) – Madunice (Panské pole) (1,5km) – Madunice (hydrocentrála) (1km) – Madunice (štrkoviská) (2,7km) – Baková (0,3km) – Drahovce (pri kanáli) (3km) – Drahovce (pri hati) (0,6km) – Drahovce (hať, 156m) (2,1km) – Piešťany, lodenica (157m) (0,2km) – Sĺňava, lodenica (158m) (1,9km) – Piešťany (promenáda, 160m) (0,16km) – Piešťany ( 0,12km) – Piešťany, mestská tržnica, Nálepkova ulica (160m) (0,5km) – Piešťany (centrum) (5,6km) – Horná Streda (Dlhé kusy, 159m) (1,6km) – Most Horná Streda (162m) (2,1km) – Most Brunovce 1 (170m) ( 0,4km) – Most Brunovce 2 (173m) (1,7km) – Most Potvorice 1 (171m) (0,3km) – Most Potvorice 2 (169m) (1,2km) – Most Považany 1 (171m) ( 0,2km) – Most Považany 2 (174m) (1,3km) – Sihoť (174m) (2,1km) – Važiny (180m) (2,3km) – Za Váhom, rázcestie na Nové Mesto nad Váhom (180m) (2km) – Nové Mesto nad Váhom 1 (cestný most II/515) (186m) (0,5km) – Nové Mesto nad Váhom (Zelená voda) (0,1km) – Nové Mesto nad Váhom 2 (cestný most II/515) (187m) (0,1km) – Nové Mesto nad Váhom (záhradkárska osada) (185m) (1,8km) – Sihôtka (188m) (0,1km) – Bažantnica (188m) (1,6km) – Dolné Ostredky (0,4km) – Biskupický kanál, Dolné ostredky (191m) (0,1km) – Biskupický kanál, most pri topoli (191m) (0,2km) – Rázcestie na Trenčianske Bohuslavice, odbočka do Bošáckej doliny (185m) (1,5km) – Veľká Ivanovská, rázcestie na Štvrtok (189m) (0,1km) – Veľká Ivanovská (190m) (2,5km) – Beckovská Sihoť, rázcestie na Ivanovce (191m) (1,7km) – Horná Pažiť, rázcestie na Melčice-Lieskové (192m) (0,3km) – Melčická Ráta, most (195m) (3,5km) – Pri búdach, cestný most I/6 (195m) (0,3km) – Biskupický kanál, most pod elektrárňou (198m) (0,7km) – Vodná elektráreň Kostolná (1,8km) – Drietoma, rázcestie na Kostolnú-Záriečie (0,4km) – Zlatovský potok, rázcestie (201m) (0,1km) – Zlatovský potok, most cez kanál 1 (0,2km) – Zlatovský potok, ČOV (0,1km) – Zlatovský potok, most cez kanál 2 (1,6km) – Urbárska Sihoť, záhradkárska osada 1 (0,2km) – Urbárska Sihoť, záhradkárska osada 2 (3,8km) – Pri Váhu (0,1km) – Starý železničný most 1 (0,3km) – Starý železničný most 2 (207m) (11km) – Nemšová, Vlára (0,3km) – Nemšová, Rybárska ulica (1,2km) – Nemšová (3,3km) – Bolešov (5km) – Bohunice (1,3km) – Pruské (1,7km) – Tuchyňa, križovatka trás (2,9km) – Horovce (3,2km) – Lednické Rovne (5,6km) – Streženice (2km) – Púchov (4,9km) – Nimnica (2,3km) – Nimnica, kúpele (295m) (4,6km) – Udiča (križovatka cyklotrás) ( 5,2km) – Považská Bystrica (2,3km) – Považské Podhradie (3,1km) – Podvažie (291m) (4,4km) – Mikšová (1,2km) – Starovec (312m) (3,7km) – Bytča (1,3km) – Bytča, lávka (0,6km) – Bytča, plaváreň (315m) (3,7km) – Kotešová (315m) (5,5km) – Svederník (6,8km) – Považský Chlmec (0,6km) – Žilina, Pri Kysuci (0,4km) – Budatínsky hrad (330m) (1km) – Pod estakádou (1,8km) – ? (0,2km) – ? (2,1km) – Pod Vodným dielom (0,2km) – Vodné dielo Žilina (334m) (4,3km) – ? (4,9m) – Strečno, obecný úrad (1,1km) – Strečno, lávka (križovatka cyklotrás, 355m).

Alternatíva cez Beckov: Nové Mesto nad Váhom (Zelená voda) (0,5km) – Zelená voda, rázcestie (184m) ( 5,6km) – Beckov (1,9km) – ? (3,5km) – Krivosúd-Bodovka (3,9km) – Veľké Bierovce (1,6km) – ? (6,1km) – Pri Váhu.

Dĺžka: 166km.

Prevýšenie: 170/380m.

Náročnosť: Rekrea (MTB bicykel).

Povrch: Asfalt, štrk, prírodný povrch.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Červená cyklotrasa začína v Hlohovci (mestská časť Šulekovo) a pokračuje až do Strečna. Je to najstaršia cyklotrasa na Slovensku a prechádza štyrmi krajmi. Z Hlohovca pokračuje popri Váhu a v lokalite Kozí vrch začína kopírovať Drahovský kanál po jeho pravom brehu. Juhovýchodne od obce Madunice prechádza na ľavý breh a pokračuje okolo vodnej elektrárne Madunice a viacerých štrkovísk až k štrkovisku č.1, pri ktorom sa vracia cez most na pravý breh kanála. Po ňom pokračuje až k hati Drahovce. Následne okolo Sĺňavy vedie po cyklochodníkoch, ktoré cyklistov bezpečne prevedú i centrom mesta Piešťany. V Piešťanoch je možnosť pokračovať po viacerých miestnych cyklotrasách. Z Piešťan trasa pokračuje do obce Horná Streda popri Biskupickom kanáli. Pri Hornej Strede prechádza po moste na protiľahlý breh a pokračuje okolo mosta pri obci Brunovce. Stále po ľavom brehu kanála prechádza okolo obcí Potvorice a Považany a medzi korytom Váhu a kanálom pokračuje až do Nového Mesta nad Váhom. Tu je možnosť pokračovať po viacerých cyklotrasách (0020, 8301). V lokalite Zelená voda je možnosť zvoliť si priame pokračovanie popri kanáli do Trenčína alebo alternatívu cez obec Beckov. Priame pokračovanie vedie popri Biskupickom kanáli, v lokalite Dolné Ostredky prechádza cez most na pravý breh (prechádza tu cyklotrasa 0020) a pokračuje popri kanáli okolo vodnej elektrárne Kostolná až do Trenčína, kde prechádza po moste ponad kanál aj Váh a po ľavom brehu pokračuje okrajom mesta k sútoku Váhu a Kočkovského kanála k starému železničnému mostu.

Alternatíva cez Beckov z lokality Zelená voda pokračuje východným smerom cez rekreačný areál a po hrádzi až do obce Beckov. Aj cez obec prechádzajú viaceré cyklotrasy (2301, 5330, 8332). Prechádza ulicami obce a pokračuje na sever po ceste č. II/507. Na parkovacej ploche za obcou Krivosúd-Bodovka trasa odbočuje na trávnatú hrádzu (cyklotrasa 2301 tu pokračuje po štátnej ceste) a po nej trasa pokračuje až pred Trenčín, kde sa povrch hrádze mení na asfaltový. V Opatovciach sa opäť pripája cyklotrasa 2301. V Trenčíne cyklomagistrála pokračuje k starému železničnému mostu, kde opäť odbočuje cyklotrasa 2301.

Po železničnom moste prechádza na pravý breh rieky Váh a po hrádzi obchádza spolu s cyklotrasou N5301 miestnu časť Zamarovce a PR Zamarovské jamy. Pokračuje popod kostol na Malej Skalke a kláštor Veľká Skalka. Od kláštora prekračuje rieku Súčanka a pokračuje do Nemšovej. Tu na Rybárskej ulici končí cyklotrasa N5301 a neskôr trasu križuje cyklotrasa 2301. Z Nemšovej pokračuje po ceste č. II/507 cez obce Borčice (miestna cyklotrasa), Bolešov (cyklotrasy 2303 a 5306), Kameničany (miestne cyklotrasy), Slavnica (miestna cyklotrasa), Pruské (cyklotrasa 5306, 8307 a miestne cyklotrasy), Tuchyňa (cyklotrasa 2311), Horovce, Lednické Rovne a Streženice. Odtiaľ pokračuje do Púchova, kde na jeho začiatku pri kruhovom objazde trasa prechádza na hrádzu a popod diaľničný privádzač odkloní cyklistov mimo mesto. Po hrádzi trasa pokračuje až do Nimnice a jej miestnej časti Nimnica-kúpele, kde sa opäť napája na cestu č. II/507 a pokračuje okolo vodnej nádrže Nosice. Po pár kilometroch je možné občerstviť sa z prameňa pri kríži, pri odbočke na miestnu časť Upohlav míňa starý cintorín. Ďalej prechádza obcou Udiča (tu je možné odbočiť na modrú cyklotrasu 2307 cez Marikovskú dolinu a Papradniansku dolinu) a prichádza popod kaštieľ do mestskej časti Orlové (odbočuje tu žltá cyklotrasa 8313). Mostom cez Váh je možné pokračovať po Rajeckej cyklomagistrále (024). Trasa následne prechádza popod starý lom, pokračuje do mestskej časti Považské Podhradie, kde prechádza okolo kostola svätého Ladislava, kaštieľa a popod Považský hrad. Popri miestnych častiach Šebešťanová a Podvažie (pred ním možno odbočiť na modrú cyklotrasu 2307 do Papradnianskej doliny) pokračuje až do Bytče, mestská časť Mikšová. Odtiaľ začínajú viaceré cyklotrasy (2306, 5404) ako aj z lokality Starovec (2423). Po ceste II/507 trasa prichádza až na začiatok Bytče, kde odbočuje doľava a prechádza uličkami mesta až k lávke ponad Hričovský kanál (spája sa s cyklotrasou 2423), prekrižuje cestu I/10 a následne vedie po miestnej komunikácii popri kanáli až do obce Kotešová (cyklotrasa 005), kde vychádza na cestu č. II/507. Po ceste pokračuje jej miestnou časťou Oblazov, obcou Svederník, jej miestnou časťou Marček a obcou Divinka až do Žiliny, kde v miestnej časti Považský Chlmec odbočuje doprava k Budatínskemu zámku. V lokalite Pri Kysuci začína cyklotrasa 2403. Prechádza zámockým parkom a pokračuje po štrkovej ceste pri rieke Váh (cyklotrasy 5476, 8461) až k vodnému dielu Žilina (cyklotrasy 2427, 8461). Potom pokračuje po hrádzach okolo vodného diela najprv po asfaltovej ceste, ktorá sa neskôr zmení na spevnenú štrkovú cestu. Po nej vedie až do obce Strečno, kde na križovatke viacerých cyklotrás (2427, 5430), ktoré sa tu stretajú, končí.