8307 (Z Pruského do Červeného Kameňa)

Orientačné miesta: Pruské (247m) (6,6km) – Vršatské Podhradie (650m) (1,6km) – Sedlo Chotuč (620m) (2,6km) – Červený Kameň (361m) (2311).

Dĺžka: 10,8km.

Prevýšenie: 442/333m.

Náročnosť: Šport (stredná) – cestné trasy.

Povrch: asfalt

Priebeh a zaujímavosti trasy: Žltá cyklotrasa prepája obec Pruské s Červeným Kameňom. Začína v obci Pruské na križovatke s Vážskou cyklomagistrálou (002) pri Kostole svätých Petra a Pavla. Následne trasa pokračuje po asfaltovej ceste stálym stúpaním až do obce Vršatské Podhradie, kde môžu cyklisti odbočiť k hradu Vršatec ukrytému v majestátnych skalách. Nabáda k tomu žltá cykloturistická odbočka (8307a). Cyklotrasa z obce pokračuje severovýchodným smerom s PR Vršatské bradlá po ľavej strane do sedla Chotuč, odkiaľ prudkým zjazdom prichádza po asfaltovej lesnej ceste do obce Červený Kameň, kde končí na križovatke s modrou cyklotrasou (2311). Pritom prechádza okolo Kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie. Z Červeného Kameňa je možné pokračovať po modrej cyklotrase (2311) do Tuchyne alebo do lokality Zápechová.