Horovce

Poloha

Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkej terase Váhu.

Najvyšší bod: Ostrá hora (492,0m).

Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z obce (248m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1259 ako villa Gourc (ďalšie názvy: 1262 villa Gowor, villa Goór, 1450 Horowcz, 1460 Horowecz, 1773, 1786 a 1808 Horowce, Horócz, 1913 Horóc, 1920 Horovce). Mala kolonizačný charakter (českí, moravskí alebo poľskí kolonisti). Mala ale aj svojho feudálneho zemepána Vavrinca a jeho potomkov, ktorý dostal pozemky  kráľovskou donáciou. Neskôr bola zemianskou obcou. Patrila rodinám Horoveckých, Dulovských, Nozdrovických a neskôr Madočániovcom a Vietorisovcom. V 2.polovici 15.storočia získava obec rodina Podmanických, ktorí vlastnili panstvo Lednica. Od roku 1515 patrila časť obce dočasne panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1784 mala 47 domov, v roku 1828 mala 38 domov a 411 obyvateľov, v roku 1869 mala 307 obyvateľov, v roku 1880 mala 367 obyvateľov, v roku 1890 mala 418 obyvateľov, v roku 1900 mala 404 obyvateľov, v roku 1910 mala 422 obyvateľov, v roku 1921 mala 417 obyvateľov, v roku 1930 mala 517 obyvateľov, v roku 1940 mala 768 obyvateľov, v roku 1948 mala 760 obyvateľov, v roku 1961 mala 817 obyvateľov, v roku 1970 mala 822 obyvateľov, v roku 1980 mala 876 obyvateľov, v roku 1991 mala 801 obyvateľov, v roku 2001 mala 781 obyvateľov, v roku 2006 mala 799 obyvateľov, v roku 2007 mala 828 obyvateľov, v roku 2008 mala 845 obyvateľov, v roku 2009 mala 846 obyvateľov, v roku 2010 mala 842 obyvateľov, v roku 2011 mala 829 obyvateľov, v roku 2012 mala 842 obyvateľov, v roku 2013 mala 841 obyvateľov, v roku 2014 mala 847 obyvateľov, v roku 2015 mala 855 obyvateľov a v roku 2022 mala 894 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí tu bola pálenica. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Lednických Rovniach, Dubnici nad Váhom a v Púchove.

História osídlenia územia

Hradisko Ostrá hora.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaštieľ.

Kostol Najsvätejšej Trojice.

Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého.

Kríž.

Hradisko Ostrá hora.

Socha svätého Jána Nepomuckého.

Významné hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky: Mauzóleum rodiny Vietoris, Náhrobok so sochou.

Zvonica.

Park pri kaštieli.

Cyklotrasy: 002.