Mauzóleum rodiny Vietoris v Horovciach

Mauzóleum rodiny Vietoris v Horovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Klasicistickú hrobku dal postaviť na začiatku 19.storočia Ladislav Vietoris starší. Boli v nej pochovaní poslední majitelia kaštieľa. Rod Vietoris prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočániovcov, pričom v 19.storočí boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. Ladislav Vietoris starší sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trančiansku stolicu. Hrobka je prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou, štvorcovým pôdorysom a kupolou. Fasády sú členené pilastrami, sú v nich termálne okná a nad vstupným portálom je trojhranný štít. Hlavná vstupná fasáda mauzólea je orientovaná na juhovýchod k poľnej ceste lemovanej stromovou alejou a napájajúcej sa na prístupovú vestu k areálu rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice. Predstavuje malú sepulkrálnu architektúru (na štvorcovom pôdoryse) postavenú v klasicistickom slohu s uplatnením antikizujúcich architektonických prvkov. Hlavný priestor hrobky prekrýva nízka stanová strecha, jej predsieň malá štvorboká kupola flankovaná štvoricou kamenných obeliskov. Pôdorys a dispozícia stavby, vertikálne a horizontálne konštrukcie, t.j. celá hmota tehlovej stavby, klenba, kupola s obeliskami, členenie fasád a paládiovské okná, edikuly pre sochy, vstupná edikula s tympanónom, pôvodné kovania na okenných a dverných výplniach, ozdobné kované okenné mreže a dverná výplň, prezentujú repertoár hodnotných antikizujúcich architektonických prvkov a cenných umelecko-remeselných prvkov, ktoré zároveň dokumentujú charakter architektúry začiatku 19.storočia na Slovensku. Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí v období 19.storočia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v lokalite. Hrobka dlhé roky chátrala. Ešte v 50.rokoch 20.storočia sa tu nachádzalo päť neporušených rakiev s poslednými členmi rodu Vietoris, ktoré ale vandali porozbíjali. Koncom 90.rokov 20.storočia boli zvyšky kostier pochované pri kostole Najsvätejšej Trojice nad hrobkou. Pri hrobke stáli dva mohutné stromy, z ktorých jeden v roku 2000 spadol a zničil strechu. V rokoch 2017-2019 prebehla postupná komplexná rekonštrukcia objektu. V prvej etape bol obnovený krov a strešná krytina. Starú plechovú strechu nahradila nová titánzinková. V ďalších etapách boli v roku 2018 obnovené všetky okenné a dverné výplne a ich ozdobné kovania a v roku 2019 bola realizovaná obnova fasády a všetkých poškodených architektonických prvkov. Poslednou etapou obnovy bol interiér mauzólea. Mauzóleum sa nachádza v stráni na úpätí vŕšku Hôrka, južne od kostola Najsvätejšej Trojice, v obci Horovce.