Kostol Najsvätejšej Trojice v Horovciach

Kostol Najsvätejšej Trojice v Horovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rok postavenia pôvodného kostola nie je známy. Súčasný rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice nechal v roku 1627 zreštaurovať vysoký kráľovský úradný Gašpar Trsťanský z kameňa, len veža bola drevená a boli v nej dva zvony. Kostol je pôvodne renesančný, v 18.storočí bol rozšírený o presbytérium a prestavaný v barokovom slohu. Je to jednoloďová stavba a typologicky ho možno zaradiť k sieňovým protestantnským kostolom s valenou lunetovou klebou a malou vežičkou. Obnovený bol koncom 19.storočia. V roku 1969 bola veľmi zvláštnym spôsobom dobudovaná prístavba. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1973, 1982, 1986 a 1999. Presbytérium s polkruhovým uzáverom a segmentovo zakončenými oknami, sa otvára do pôvodne renesančnej siene segmentovým triumfálnym oblúkom. Fasáda je hladká, členená opornými piliermi. Súpis pamiatok z roku 1967 uvádza, že na nárožiach lode bolo pod omietkami nepravé renesančné sgrafito. Nad vchodom do kostola je doska s nápisom vzťahujúcim sa na stavbu kostola. Vnútorné zariadenie pochádza z 19. a 20.storočia. V kostole sa nachádza neskorobarokový závesný obraz Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 18.storočia. Je to olejomaľba na plátne. Ďalej sú tu polychrómovaná drevorezba, rokoková plastika svätice z 2.tretiny 18.storočia a ľudová plastika Ukrižovaného zo začiatku 19.storočia. Kostol stojí na návrší v juhozápadnej časti obce Horovce.