Kostol narodenia Panny Márie v Lazoch pod Makytou

Kostol narodenia Panny Márie v Lazoch pod Makytou

Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený narodeniu Panny Márie. Prvý drevený kostol bol ale postavený v roku 1785 pri sútoku Bielej vody a Gabčovského potoka. V roku 1800 ho zničila povodeň. Súčasný kostol bol postavený v roku 1801 v klasicistickom slohu. Opravovaný bol v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. Po roku 1945 ho vymaľoval maliar R. O. Dollinger, ktorému pózovali miestni obyvatelia. Zvony sú z roku 1721 a sú z predošlého dreveného kostola. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má rovný strop. Fasáda je hladká so segmentovo zakončenými oknami a podstrešnou rímsou. Veža je členená kordónovými rímsami a zastrešená cibuľovitou kupolou barokových tvarov. Hlavný oltár je z roku 1801, s novším obrazom Panny Márie podľa B. E. Murilla z konca 19.storočia. Kazateľnica je klasicistická z roku 1801, na parapete je obraz Dobrého pastiera. Kostol stojí v centre obce Lazy pod Makytou, v areáli spolu s budovou fary.