Kostol svätého Jána Nepomuckého v Lednici

Kostol svätého Jána Nepomuckého v Lednici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Súčasný farský rímskokatolícky kostol je v poradí už tretím kostolom v obci. Prvý kostol bol postavený asi v 12. alebo 13.storočí v románsko-gotickom slohu v západnej časti farskej záhrady. Bol postavený z kameňa. V roku 1623 bol zbúraný cisárskym vojskom, pretože mu prekážal pri dobíjaní Lednického hradu, na ktorom sa skrýval Juraj I. Rákoci. V roku 1625 bol na mieste, kde sa teraz nachádza materská škola, postavený nový drevený kostol. Zasvätený bol svätému Mikulášovi. Mal jednu vežu a jeden oltár, v strede ktorého bola socha narodenia Ježiša. Po stranách boli sochy anjelov. Aj fara bola drevená a mala dve záhrady. V roku 1697 pribudla ku kostolu drevená veža s rozmanitými zvonmi. Kostol obkolesoval cintorín s murovaným plotom. Z kostolného vybavernia sa spomína jeden oltár, krstiteľnica, nová kazateľnica a dva chóry. Takáto skromná podoba kostola súvisela s tým, že z 1.745 duší bolo až 1.232 evanjelikov augsburského vyznaniakatolíkov bolo iba 513. V rokoch 1728-1730 prebehla na panstve vďaka silne katolíckym majiteľom panstva z rodu Maťašovských rozsiahla rekatolizácia. Vďaka tomu sa začalo uvažovať o výstavbe dôstojnejšieho a trvácnejšieho bohostánku. So stavbou murovaného Kostola svätého Jána Nepomuckého sa začalo v roku 1732. Základný kameň bol slávnostne položený na deň sviatku patróna 10.mája 1732. Dokončený bol v roku 1735. Postavený bol v barokovom slohu. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým uzáverom presbytéria. Autorom stavby bol Š. Jankovič. Starý drevený kostol bol zbúraný v tom istom roku. Celú stavbu kostola financoval Ladislav Maťašovský (vnuk Mikuláša Maťašovského), ktorý bol v 18.storočí lednickým zemepánom. Jeho brat Jozef Maťašovský financoval kompletný mobiliár a zhotovil umelecké sochy svätého Jána Nepomuckého a svätého Floriána. Zariadenie kostola pochádza z 1.polovice 18.storočia. Nachádza sa tu historicky cenná kazateľnica, spovednica, kredencia v sakristii a kvalitné ornamentálne a figurálne drevorezby. Nad portálom kostola je zachovaná tabuľa s rodovým erbom a nápisom, ktorý uvádza, že stavba bola započatá na náklady Ladislava Maťašovského. Nápis s chronostichom v sebe ukrýva letopočet 1732 (rok začiatku výstavby kostola). V kostole sa nachádzajú tri oltáre. Hlavný je zasvätený patrónovi kostola, bočný oltár (na epištolovej strane) svätému Valentínovi a druhý bočný oltár (na evanjeliovej strane) svätému Petrovi z Alcantary. Kostol bol opravovaný v rokoch 1789, 1801, 1943 (oprava organu), 1947 (zavedenie elektrického prúdu), v 60.rokoch 20.storočia (zreštaurovanie oltárov bratmi Kotrbovcami), 1979 (oprava strechy), 1980 (elektrifikácia zvonov) a 1992 (obnova fasády). Vnútorná maľba kostola bola obnovená v roku 1987. Vo veži kostola sú tri zvony, jeden je z roku 1850 a dva z roku 1924. Kostol stojí v centre obce Lednica.