Svätý Ján Nepomucký

Narodený: Okolo roku 1345 v Pomuku pri Plzni (dnes Nepomuk).

Zomrel: 20.marca 1393 v Prahe

Atribúty: Hviezdy okolo hlavy, jazyk, kňaz, kotva, most, prst na ústach, kríž, palma, ryba, rieka.

Patrón: Čiech, spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov, plavcov, pomáhajúci topiacim sa, ochranca pred povodňami a chorobami jazyka.

Život: Jeho otec bol zrejme nemeckého pôvodu a bol sudcom (podľa niektorých zdrojov starosta obce Pomuk). Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“. Niekdajšia obec Pomuk sa dnes volá Nepomuk. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych latinských školách a nakoniec sa dostal aj na Karlovu univerzitu do Prahy, ktorú práve v tom čase založil cisár Karol IV. V roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii. Bol takisto osobným tajomníkom biskupa. V roku 1380 sa stal súčasne aj farárom vo farnosti svätého Havla v Starom Meste v Prahe. V rokoch 1382-1387 študoval kánonické právo v Padove, kde získal doktorát, a potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa kanonikom pražskej vyšehradskej kapituly a neskôr generálnym vikárom arcibiskupstva. Mal teda na starosti veľa zodpovedných úloh v cirkvi. Okrem toho kázaval v chráme Svätého Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý a svedomitý. Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom veľmi dobré vzťahy. To sa však zmenilo nástupom Karolovho syna Václava IV., ktorý bol korunovaný za českého kráľa už ako dvojročný. Spočiatku sa držal otcovho vzoru, no neskôr sa oddal poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol veľmi zlostný a hnevlivý. Robil si zálusk na benediktínske opátstvo v Kladruboch v západných Čechách. Keď ho však nedostal, jeho hnev sa obrátil doslova proti celej cirkvi v Čechách. Zajal Jána a dvoch ďalších arcibiskupových spolupracovníkov. Arcibiskupa nezajal len kvôli tomu, že ho ochránili jeho zbrojnoši. Ostatných dvoch neskôr prepustil, ale Jána dal natiahnuť na škripec, dal ho páliť a mučiť aj iným spôsobom a nakoniec ho v noci dal zviazať do plachiet, odvliecť a zhodiť z pražského Karlovho mosta do rieky Vltava. Stalo sa to 20.marca 1393. Po troch dňoch jeho telo našli vyplavené na brehu vďaka záhadným svetlám, ktoré ho obklopovali. Pochovali ho v kostole Svätého Kríža, neskôr ho preniesli do chrámu Svätého Víta. Traduje sa, že svätý Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná. Spovedať sa chodila práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, že jazyk svätého Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol Ján vyhlásený v roku 1729.