Náhrobok so sochou svätej Barbory v Horovciach

Náhrobok so sochou svätej Barbory v Horovciach

Socha stojí na podstavci vsunutá v pomníku, ktorý patril k hrobu v zadnej časti cintorína. Pri ňom sú dva menšie pomníky. Pravou rukou si svätá Barbora utiera slzy odevom (oplakáva svojho muža, ktorý padol na vojne). V ľavej ruke drží dva kvety. Zachoval sa rodový znak – erb troch sestier rodiny Smertzingových. Na ľavej a pravej bočnej stene sú do mramorovej steny vytesané historické údaje o pochovaných významných osobnostiach. Dva menšie pomníky sú postavené zosnulým rodiny Pauperovcov. Hrob sa nachádza napravo od vstupu na miestny cintorín a ku kostolu.