Náhrobok so sochou v Horovciach

Náhrobok so sochou v Horovciach

Náhrobok so sochou svätej Barbory na podstavci, ktorá je vsunutá v pomníku. Patril k hrobu v zadnej časti cintorína, ale museli ho premiestnič kvôli prístavbe kostola Najsvätejšej Trojice. Svätá Barbora si pravou rukou utiera slzy odevom (oplakáva svojho muža, ktorý padol vo vojne). V ľavej ruke drží dva kvety. Je tu pochovaná barónka Johanna Schmertzingová, rodená Skrbenská z Hříště (27.9.1835, Šoproň – 27.2.1909, Horovce), ktorá tu dožila u svojej sestry Františky. Nad sochou je umiestnený rodový znak, erb rodiny Schmertzing. Na bočných stranách náhrobku sú do kameňa vytesané historické údaje o tu pochovaných významných osobnostiach. Na ľavej strane je menej čitateľný nápis s menami Schmertzing, posledné dva riadky podávajú informácie o barónke. Na pravej strane je nápis: „Ilona von Albrecht Várkony, rodená baronka Schmertzing, narodená 12.6.1867, zomrela 11.7.1932 a Emil von Albrecht Várkony, generál kavalérie, narodený 8.9.1848“. Dátum jeho úmrtia nie je vytesaný. Náhrobok je chránený nízkym kovovým oplotením. Pri tomto náhrobku sa nachádzajú dva menšie liatinové kríže osadené na malom betónovom podstavci. Ľavý má v spodnej časti lebku a o kríž sa ovíjajúceho hada, pravý sochu Madony. Tieto dva menšie pomníky sú postavené zosnulým členom rodiny Pauper. Náhrobok sa nachádza napravo od vstupu na miestny cintorín, v katastri obce Horovce.