Schmertzingovci

Hannibal Schmertzing

Prvým známym predstaviteľom rodu bol Hannibal Schmertzing. Jeho manželkou bola Maria Magdalena von Metsch. Obidvaja sa narodili medzi rokmi 1595 a 1655. Z ich manželstva sa narodil Hannibal Germanus Schmertzing.

Hannibal Germanus Schmertzing

Narodil sa 30.8.1660 v Limbachu. Získal titul barón. Bol dvakrát ženatý. Prvou manželkou bola Agnes Catharina Schmertzingová (narodená medzi rokmi 1639 a 1693), druhou manželkou bola Elisabeth Auguste Freiin von Ripperda (narodená 26.2.1667, zomrela 14.3.1700). Hannibal Germanus Schmertzing zomrel 17.8.1715 v Altenburgu. Mal osem detí, jedným z nich bol aj Hannibal August Schmertzing.

Hannibal August Schmertzing

Narodil sa 13.10.1691, zomrel 4.1.1756. Získal titul barón. Z jeho manželstva s Erdmuth Judith z Beckendorffu (narodila sa medzi rokmi 1665 a 1717) sa narodili dve deti. Jedným z nich bol Gottlieb Frigyes Hannibal Schmertzing.

Gottlieb Frigyes Hannibal Schmertzing

Narodil sa v roku 1738, zomrel v roku 1793. Z jeho manželstva s Gräfin Franciskou Amade de Várkony sa narodil syn Antal Hannibál Schmertzing.

Antal Hannibál Schmertzing

Narodil sa 3.2.1787, zomrel v roku 1870. Za manželku mal Annu Jeszensky de Nagyjeszen (Anna Jasenická z Veľkej Jasenice), ktorá sa narodila 2.2.1792, zomrela v roku 1875. Narodil sa im syn Tádé Hannibál Schmertzing.

Tádé Hannibál Schmertzing

Narodil sa 20.7.1820 v Mělníku, zomrel 20.6.1881 v Karlových Varoch. Pochovaný bol 26.6.1881 v Senici. Bol armádnym dôstojníkom a veľkostatkárom v Senici. Bol dvakrát ženatý. Prvou manželkou bola Mária Mátray de Hollókeő (narodená 23.4.1838 v Budapešti, zomrela 26.9.1922 v Egeri). Z manželstva s barónkou Johannou Gabertinou Mariou Franziskou Karolinou Philippinou Schmertzingovou, rodenou Skrbenskou z Hŕíště (narodená 27.9.1835 v Šoprone, zomrela 27.1.1909 v Horovciach, pochovaná tam tiež) sa im narodili štyri deti: Stefan Gobertus Schmertzing (narodený 1.12.1864 v Senici, zomrel 13.10.1939 v Janófalu), barónka Maria Dorottya Gobertina Schmertzingová (narodená 27.11.1862 v Senici, zomrela 13.1.1900 vo Veľkej Jasenici), Lydia Mária Anna Franziska Hedwig Dorothea Gobertina Schmertzingová (narodená 10.2.1866 v Senici, zomrela 3.7.1958 v Budapešti) a Ilona Mária Rósa Gobertina Dorothea Schmertzingová (narodená 12.6.1868 v Senici, zomrela 1921 v Kiskelecsény). Otcom ich matky bol Filip Skrbenský z Hříště. Bol prezidentom zemskej vlády v Linzi. Jeho prvou manželkou bola barónka Gabriela von Künigl, druhou barónka Františka Erdödy z Eberau a Monoszló (narodená 24.6.1812, zomrela 19.8.1894 v Lednických Rovniach) bola vnučkou grófa Johanna Nepomuka Goberta von Aspremont-Linden (narodený 22.9.1757 v Grazi, zomrel 16.9.1818 v Lednických Rovniach), zakladateľa anglického parku v Lednických Rovniach. S ňou Filip Skrbenský vyženil panstvo Lednica a Lednické Rovne.

Maria Dorottya Gobertina Schmertzingová

Vydala sa za Lajosa Ede Rósu de Kunhalom (narodil sa v roku 1845 v Pešti, zomrel 28.1.1904 v Budapešti). Z ich manželstva sa narodilo 7 detí. Z nich sú známi: Maximiliana Malvina Gobertina Rósa de Kunhalom (narodená 2.4.1881 v Pešti, zomrela 1947 v Köszegu), Elemér Lajos Rósa de Kunhalom (narodený 26.10.1883 v Pešti, zomrel ?), Malvina Franciska Dorottya Rósa de Kunhalom (narodená 17.11.1885 v Pešti, zomrela 3.4.1911 v Budapešti), Erzsébet Rósa de Kunhalom (narodená 1887, zomrela 1941), Imre Rósa de Kunhalom (narodil sa medzi rokmi 1867 a 1887, zomrel 1919) a Josephine Rósa de Kunhalom (narodila sa medzi rokmi 1867 a 1869, zomrela 22.5.1904 v Budapešti).