Mauzóleum Josefa Schreibera v Lednických Rovniach

Mauzóleum Josefa Schreibera v Lednických Rovniach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Mauzóleum Josefa Schreibera bolo postavené v roku 1890 v novorenesančnom slohu. Dal ho postaviť Josef Schreiber na najkrajšom mieste v parku. Josef Schreiber zomrel 17.11.1902 a v roku 1903 ho tu pochovali. Autorom projektu je viedenský architekt Alexander Graf, stavbu realizoval kamenár Eduard Hauser. Na stavbu bol použitý biely mramor dovezený z carrarského lomu v Taliansku. Stavba má štvorcový pôdorys, centrálnu dispozíciu, kupolovú strechu s vežičkou, jednoduchým plechovým krížom a štyrmi vikiermi. Stojí na vyvýšenom podstavci. Kupolová strecha a vežička sú pokryté medeným plechom s naznačením šupín. Fasády tvoria predsunuté stĺpové portikusy, zakončené trojuholníkovým tympanónom. Objekt je prístupný kamenným schodiskom po celom obvode mauzólea. Do objektu mauzólea sa vstupuje atypickými dvojkrídlovými drevenými dverami s oplechovaním a s ornamentálnym motívom kovania. Pôvodné okenné výplne na bočných fasádach, ktoré boli zasklené farebnými vitrážami, vsadenými do olova sa nezachovali, iba kovové mreže. Dnes je toto mauzóleum veľmi poškodené, najmä náhrobná doska vnútri krypty je zlomená. V roku 1994 bol poškodený aj kamenný podstavec v mauzóleu a v roku 1999 pri silnom vetre bola strhnutá časť plechu na streche s časťou ozdobnej rímsy. Josef Schreiber bol zakladateľom sklární v roku 1892. Mauzóleum sa nachádza v Lednických Rovniach, v parku pri kaštieli.